Naše společnost byla vytvořena za účelem poskytování služeb, zahrnujících vyřízení a přípravu průvodní dokumentace, s cílem získání licencí, povolení k používání technického zařízení a certifikátů v kompetentních územních orgánech Ruské Federace a Ukrajiny.

Zásluhou našich rozsáhlých kontaktů, jsme schopni vyřešit i ty nejobtížnější úkoly.
«GRYPHUS s.r.o.» je oficiálním Evropským zástupcem Moskevské organizace, která je licencována státní organizací - Rostechnadzorem.

Náš slogan mluví sám za sebe, a sice že jsme si jisti v našich možnostech a síle, a jsme si jisti v naší převaze!

Pokud Vy se rozhodnete se obrátit na naše specialisty, získáte tím ne jenom spolehlivého obchodního partnera, ale se přesvědčíte i o věrohodnosti našeho loga!

"GRYPHUS s.r.o."
e-mail: info@RussianCertificate.eu
http://www.RussianCertificate.eu/
© Gryphus s.r.o. - 2011